LETNA SKUPŠČINA IN RAZPIS KANDIDACIJSKIH POSTOPKOV ZA VOLITVE V ORGANE KLUBA

Šaleški študentski klub sklicuje redno letno skupščino in kandidacijske postopke za volitve v organe kluba. Skupščina bo potekala 25. 11. 2022 v prostorih RMC Kunigunda na Vodnikovi 2 v Velenju.