Objavljen razpis za štipendije in enkratne denarne pomoči MOV

Posebno nadarjeni študentje, študentje razvojno prednostnih poklicnih usmeritev in nadpovprečno družbeno angažirani študentje v mestni občini Velenje lahko za študijsko leto 2016/2017 pridobijo enoletne štipendije ali enkratne denarne pomoči.

Na javni razpis se lahko prijavijo študenti dodiplomskega ali podiplomskega študija (specializacija, magisterij, doktorat). Kandidati morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

  • morajo biti državljani Republike Slovenije,
  • stalno prebivališče morajo imeti v mestni občini Velenje,
  • študenti dodiplomskega ali podiplomskega študija morajo dosegati povprečno oceno opravljenih izpitov v preteklem študijskem letu najmanj 8 (razen študentov s pomembnimi dosežki na umetniškem, športnem ali drugem področju ter nadpovprečno družbeno angažiranih študentov).
  • Kandidati ne smejo biti zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ne smejo imeti statusa samozaposlene osebe, ki opravlja registrirano dejavnost, in ne smejo biti lastniki oziroma solastniki gospodarske družbe.

Študenti z izjemnimi dosežki na športnem, umetniškem ali drugem področju lahko pridobijo enkratno pomoč za sofinanciranje študija ali specializacije v tujini, sofinanciranje nakupa študijske opreme (glasbenih instrumentov, športnih pripomočkov, učbenikov, ipd.) in sofinanciranje strokovnega izpopolnjevanja na športnem, umetniškem ali drugem področju.

Kriteriji za nadpovprečno družbeno angažirane študente ob učnem uspehu ostajajo aktivno delovanje v eni ali večih organizacijah in izvedba projektov na lokalnem, državnem in mednarodnem nivoju in priporočila oz. dokazila o izjemnih dosežkih na področju prostovoljstva, dolgoletnega aktivnega delovanja ipd.

Postopek prijave

Prijave je potrebno oddati v zaprti ovojnici s pripisom »Komisija za štipendiranje – NE ODPIRAJ« na naslov:

Mestna občina Velenje

Titov trg 1

3320 Velenje

Rok za oddajo vlog je 11. oktober 2016.

S klikom na spodnji gumb pridobi dokumentacijo za pridobitev štipendije oz. enkratnega financiranja. Dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani MOV.

Vid Stropnik, 26. 9. 2016