Kandidacijski postopek za člane sveta Zavoda eMCe plac

Na podlagi 24. člena statuta Zavoda eMCe plac, Zavoda mladine Šaleške doline, Šaleški študentski klub razpisuje kandidacijski postopek za člana (2 mesti) sveta Zavoda eMCe, ki bosta v pet-članskem svetu zavoda predstavljala uporabnike oz. zainteresirano javnost.

Kandidati morajo prijavo z osebnimi podatki in opisanimi izkušnjami s pripisom ”Ne odpiraj – kandidatura” poslati na naslov:

NASLOV

Šaleški študentski klub

Šaleška cesta 3

3320 Velenje

Kandidacijski rok poteka do 15. 12. 2020

Po preteku kandidacijskega postopka bo upravni odbor Šaleškega študentskega kluba na svoji naslednji redni seji s sklepom imenoval člane sveta zavoda.

Uršika Holešek, 7. 12. 2020