Korespondenčna skupščina Šaleškega študentskega kluba

Zaradi pandemije koronavirusa in odpovedi projektov Šaleškega študentskega, bo Šaleški študentski klub svojo izredno skupščino (sicer načrtovano v nedeljo, 15. 03. 2020 ob 15.45 v prostorih regionalnega multimedijskega centra Kunigunda) opravil korespondenčno. Navodila za sodelovanje in glasovanje so objavljena v nadaljevanju novice.

Nagovor vodstva ŠŠK

Dragi člani ŠŠK!

Upravni odbor Šaleškega študentskega kluba je na svoji 4. redni seji mandata 2019/2020 v skladu s statutom Šaleškega študentskega kluba sklical izredno skupščino Šaleškega študentskega kluba. Skupščina je bila sklicana v nedeljo, 15. 03. 2020 ob 15.45 v prostorih regionalnega multimedijskega centra Kunigunda v stavbi Gaudeamus (Trg mladosti 7, 3320 Velenje). Zaradi trenutne javno zdravstvene situacije v RS smo sklenili, da bomo skupščino izvedli na daljavo – v korespondenčnem formatu.

Šaleški študentski klub se s prestavitvijo svoje izredne skupščine v korespondenčni format trudi ščititi ustavno pravico dobrobiti človeka. Menimo, da je korespondenčni format seje najboljši način zagotovitve varnega zborovanja članov. Pri načrtovanju izvedbe smo stremeli k zagotavljanju čim večjega nivoja transparentnosti. Na naslov info@ssk-klub.si zato sprejemamo vsakršne pripombe in komentarje poteka korespondenčne skupščine, ki jih bomo javno objavili kot popravek te novice.

V nadaljevanju novice boste našli vsebino, ki je bila predvidena pod vsako točko skupščine. Zaradi lažjega glasovanja smo predlagan dnevni red strnili v manjše število točk. Novi predlagan dnevni sledi nagovoru vodstva, navodila za glasovanje in oddajo vprašanj pa na koncu novice.

Zahvaljujemo se za razumevanje in sodelovanje v korespondenčni skupščini, ob tej priložnosti pa vam želimo mirno preživeto samo-izolacijsko obdobje in veliko zdravja!

V imenu vodstva ŠŠK,

Jošt Kodrič in Vid Stropnik

Uporabno branje

Zakon o javnem naročanju
Študentska ustava 4 in dopolnitev a

PREDLAGAN DNEVNI RED

 1. Imenovanje delovnega predsedstva
 2. Potrditev dnevnega reda
 3. Potrditev pravilnika o nabavi
 4. Potrditev pravilnika o sofinanciranju drugih pravnih oseb
 5. Potrditev poročila o delu ŠŠK v letu 2019 za AJPES

Točke korespondenčne skupščine

S klikom na posamezno točko predlaganega dnevnega reda si lahko ogledate podrobnejšo predstavitev posamezne točke.

Pravilnik o nabavi ŠŠK
Pravilnik o sofinanciranju drugih pravnih oseb ŠŠK
Poročilo o delovanju ŠŠK v letu 2019 - AJPES

Imenovanje delovnega predsedstva

Skupščina ŠŠK mora po statutu imenovati delovno predsedstvo. Ker vodenje skupščine ni možno na tradicionalen način, bodo člani delovnega predsedstva na voljo tako na svojih osebnih e-naslovih. Vsa morebitna vprašanja za predsedstvo lahko tako naslovite na člane predlaganega predsedstva, ki bodo na elektronskih naslovih na voljo do konca glasovalnega obdobja (do srede, 18. 03. ob 23.59):

Jošt Kodrič: jost.kodric[afna]ssk-klub.si

Vid Stropnik: vid.stropnik[afna]ssk-klub.si

Špela Zlodej: spela.zlodej[afna]ssk-klub.si


AD1: Predog sklepa:

Skupščina Šaleškega študentskega kluba v delovno predsedstvo izredne skupščine imenuje Jošta Kodriča (predsednik), Vida Stropnika (član) in Špelo Zlodej (članica-zapisnikarka). Kot overovitelja zapisnika potrjuje Uršiko Holešek in Domna Mošmondorja.

Potrditev dnevnega reda

Člane udeležence skupščine vljudno pozivamo k potrditvi predlaganega dnevnega reda za nemoteno izvedbo korespondenčne skupščine v izrednih razmerah.

Predlagan dnevni red:

 1. Imenovanje delovnega predsedstva
 2. Potrditev dnevnega reda
 3. Potrditev pravilnika o nabavi
 4. Potrditev pravilnika o sofinanciranju drugih pravnih oseb
 5. Potrditev poročila o delu ŠŠK v letu 2019 za AJPES

AD2: Predog sklepa:

Skupščina Šaleškega študentskega kluba potrjuje predlagan dnevni red.

Potrditev pravilnika o nabavi

 • Jošt Kodrič, predsednik

Ogled pravilnika o nabavi ŠŠK je možen s klikom na levega izmed treh gumbov nad harmoniko s točkami diskusije.


AD3: Predog sklepa:

Skupščina Šaleškega študentskega kluba sprejema pravilnik o nabavi, predstavljen na povezavi https://drive.google.com/open?id=1Mt5Bo464e3TDhUtp5-7Yz6kNK3K3CYXq (dostop 14. 03. 2020)

Potrditev pravilnika o sofinanciranju drugih pravnih oseb

 • Jošt Kodrič, predsednik

Ogled pravilnika o sofinanciranju drugih pravnih oseb ŠŠK je možen s klikom na srednjega izmed treh gumbov nad harmoniko s točkami diskusije.


AD4: Predog sklepa:

Skupščina Šaleškega študentskega kluba sprejema pravilnik o sofinanciranju drugih pravnih oseb, predstavljen na povezavi https://drive.google.com/open?id=1Mt5Bo464e3TDhUtp5-7Yz6kNK3K3CYXq (dostop 14. 03. 2020)

Potrditev poročila o delu ŠŠK v letu 2019 za AJPES

 • Jošt Kodrič, predsednik

Ogled pravilnika o sofinanciranju drugih pravnih oseb ŠŠK je možen s klikom na desnega izmed treh gumbov nad harmoniko s točkami diskusije.


AD5: Predog sklepa:

Skupščina Šaleškega študentskega kluba sprejema pravilnik o sofinanciranju drugih pravnih oseb, predstavljen na povezavi https://drive.google.com/file/d/1O14CsGxp7zL5EduxW-_ckpyCQL7mGbd3/view?usp=sharing (dostop 14. 03. 2020)

POTEK GLASOVANJA

Za sodelovanje na skupščini na elektronski naslov info@ssk-klub.si odgovori po obrazcu, objavljenem spodaj. Odgovore sprejemamo do srede, 18. 03. 2020 ob 23.59. Pri rabi obrazca za glasovanje o posamezni točki pripiši zgolj tisto stališče, ki ga zavzemaš (tj. zgolj ADX: ZA, v primeru, da se s točko strinjaš oz. ADX: PROTI v primeru nestrinjanja). Ne pozabi si v zgornji harmoniki dobro pregledati točk dnevnega reda!

Prosimo, da na elektronsko pošto pišeš s tistega naslova, ki si ga navedel_a ob včlanitvi. V primeru prejema pošte z neznanega elektronskega naslova si pridržujemo pravico preverjanja verodostojnosti članstva. Verodostojnost lahko dokažete tudi s poslano fotografijo veljavne članske izkaznice ob poslani pošti.

Zapisnik volilne skupščine bo, v obliki razglasitve rezultatov glasovanja, na spletni strani ŠŠK objavljen najkasneje do petka, 20. 03. 2020.

NASLOV: [Izredna skupščina] Ime Priimek

VSEBINA:

AD1: ZA/PROTI/VZDRŽAN
AD2: ZA/PROTI/VZDRŽAN
AD3: ZA/PROTI/VZDRŽAN
AD4: ZA/PROTI/VZDRŽAN
AD5: ZA/PROTI/VZDRŽAN

VPRAŠANJA IN ODGOVORI

Na člane predlaganega delovnega predsedstva ali na elektronsko pošto info@ssk-klub.si lahko pred glasovanjem pošlješ tudi vprašanje, odgovor na katerega bomo objavili tukaj.

Prosimo, da se pod vprašanje podpišeš z imenom in priimkom!


Za zdaj vprašanj še nismo prejeli. Nazadnje posodobljeno v soboto, 14. 03. ob 20.30.