Sklic redne letne skupščine

V soboto, 2.12. 2023, ob 18.00, v prostorih Pekarne Idej (Stari trg 17, 3320 Velenje), bomo poleg pregleda preteklega leta volili vodstvo ŠŠK in člane Nadzorno-disciplinske komisije. Obrazci za kandidaturo so spodaj.

Upravni odbor Šaleškega študentskega kluba v skladu z statutom Šaleškega študentskega kluba sklicuje redno letno skupščino Šaleškega študentskega kluba, ki bo v soboto, 2.12.2023, ob 18.00 h v prostorih Pekarne Idej, kjer bomo poleg pregleda preteklega leta volili vodstvo ŠŠK in člane Nadzorno-disciplinske komisije.

Martin Golob

Martin Golob

Aktualni predsednik ŠŠK

Martin Golob bo z volilno skupščino zaključil svoj 1. mandat na čelu kluba.

Več o podrobnejših pogojih za kandidaturo si je moč prebrati v uradnih razpisih kandidature, ki jih najdeš s klikom na zgornje gumbe.

Vse kandidature morajo biti oddane z ustreznim pripisom (ki ga lahko vidite v razpisu), s priporočeno pošto, najkasneje do 18. 11. 2023, naslovljene na sedež Šaleškega študentskega kluba.

NASLOV

Šaleški študentski klub

Šaleška cesta 3

3320 Velenje

V skladu s statutom in pravilnikom o volitvah Šaleškega študentskega kluba se z dnem 11.11.2023 razpisujejo kandidacijski postopki za nove organe vodstva ŠŠK. Na skupščini bosta prav tako potekla volilna postopka za svetnika v svetu ŠOLS in svetnika v svetu Zveze ŠKIS s Strani Šaleškega študentskega kluba.

Predsednik in drugi organi Šaleškega študentskega kluba

V skladu s statutom in pravilnikom o volitvah Šaleškega študentskega kluba se razpisuje kandidacijski postopek za naslednje organe:

– PREDSEDNIK ŠALEŠKEGA ŠTUDENTSKEGA KLUBA

Za mesto predsednika lahko kandidira oseba, ki je že vsaj dve (2) leti zaporedoma redni član ŠŠK-ja ali pa je že bil v preteklosti član upravnega odbora ŠŠK ali nadzorne komisije.

 Vloga za kandidaturo mora vsebovati:

  • osebne podatke (ime, priimek, rojstne podatke, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, elektronski naslov, letnik in smer študij)
  • potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu
  • podpisano izjavo o kandidaturi
  • podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka
  • seznam kandidatov za upravni odbor Šaleškega študentskega kluba (UO ne sme šteti manj kot sedem in ne več kot enajst članov, vključno s predsednikom. Predlagani člani upravnega odbora morajo izpolnjevati pogoje rednega članstva v Šaleškem študentskem klubu)

– NADZORNO-DISCIPLINSKA KOMISIJA  (3 člani)

(več v razpisu kandidature za vodilne organe ŠŠK)

 

Kdo sta svetnika in kaj je njuna naloga?

Zveza ŠKIS

Svet Zveze ŠKIS predstavlja in zastopa interese članov Zveze in študentskih organizacij lokalnih skupnosti, kot je opredeljeno v 37. členu Temeljnega akta. Več o njenem delovanju preberi v poslovniku ali na spletni strani zveze.

ŠOLS

Svet ŠOLS je najvišje predstavniško telo študentskih organizacij lokalnih skupnosti, ki v razmerju do drugih študentskih organizacij, države in drugih organizacij v Republiki Sloveniji ter v tujini zastopa interese študentskih organizacij lokalnih skupnosti. Več v poslovniku

Trenutno vlogi svetnika ŠKIS in svetnika ŠOLS na klubu opravlja Blaž Pelko.

Vljudno vabljeni!

Teodor Majcenovič, 11.11.2023