O ŠALEŠKEM ŠTUDENTSKEM KLUBU

Vizija, poslanstvo & članstvo

Šaleški študentski klub deluje že vse od leta 1957. Takrat je ideja o študentskem organiziranju pripeljala do njegove ustanovitve. Vse od začetka je vodilo za delovanje bila želja po povezanosti študentov in dijakov v Šaleški dolini in tudi iz sosednjih mest. Z več kot 500 člani danes ŠŠK spada med večje klube v Sloveniji in je član Zveze Škis, v kateri so že leta dejavni tudi njegovi aktivisti.

Svojim članom, tako študentom kot dijakom, ŠŠK nudi možnost izobraževanja, zabave, rekreacije, priložnosti za kulturno in umetniško udejstvovanje in socialne projekte, s katerimi klub priskoči na pomoč socialno ogroženim dijakom in študentom ter njihovim družinam. Poleg vsega tega pa študentski klub ponuja tudi možnost pridobivanja delovnih izkušenj na področju organizacije projektov, promocije, administracije, grafičnega oblikovanja in vodenja.

Z ohranjanjem nekaterih tradicionalnih in uvajanjem novih dogodkov vsaka generacija klubovcev na njem pušča pečat, a ostaja v koraku s časom. Dobra obiskanost dogodkov in močna podpora ne le drugih društev, temveč tudi lokalne skupnosti, dokazujeta kvalitetno delovanje kluba.

Med odmevnejše dogodke zagotovo sodijo tradicionalni festival Dnevi mladih in kulture, ki je eden največjih in najstarejših festivalov v Sloveniji, iniciativa PLAYS, ki nudi alternativno druženje ob družabnih igrah in udeleževanje na kvizih splošne razgledanosti, taborjenje v Ribnem, Oktoberfestič ter ”Mamo čez” zabave in izobraževanja.

V sklopu Šaleškega študentskega kluba deluje tudi Dijaška sekcija, s katero svojo dejavnost aktivisti približajo še srednješolcem in jim ponujajo možnost priprave lastnega programa v času šolskih počitnic.

Za včlanitev, morate izpolniti pristopno izjavo in jo skupaj s potrdilom o vpisu prinesti na naše uradne ure.