Pravilniki & statut kluba

Namen & naloge društva, članstvo, organi društva …

V spodnji obliki so vam na voljo pravilniki in statut Šaleškega študentskega kluba.