Sklic redne letne skupščine

V petek, 4. 11. 2017 ob 18.00 v Hostlu Velenje na Efenkovi 61 a v Velenju, bomo poleg pregleda preteklega leta volili novo vodstvo ŠŠK in člane Nadzorno-disciplinske komisije. Obrazci za kandidaturo spodaj.

Upravni odbor Šaleškega študentskega kluba v skladu z statutom Šaleškega študentskega kluba sklicuje redno letno skupščino Šaleškega študentskega kluba, ki bo v petek, 4. 11. 2016 ob 18.00 h v Hostel Velenje na Efenkovi 61a v Velenju, kjer bomo poleg pregleda preteklega leta, volili novo vodstvo ŠŠK in člane Nadzorno-disciplinske komisije.

Janž Krofel

Janž Krofel

Aktualni predsednik ŠŠK

Z 10. dejanjem predlaganega dnevnega reda bo vodstva razrešen tudi aktualni predsednik ŠŠK, ki bo tako zaključil svoj tretji mandat na čelu kluba.

Predlagan dnevni red:

 1. Predlaganje delovnega predsedstva
 2. Potrditev delovnega predsedstva
 3. Predlaganje dnevnega reda
 4. Potrditev dnevnega reda
 5. Poročilo nadzorne komisije
 6. Potrditev poročila nadzorne komisije
 7. Programsko poročilo Šaleškega študentskega kluba za študijsko leto 2015/2016
 8. Finančno poročilo Šaleškega študentskega kluba za študijsko leto 2015/2016
 9. Potrditev poročil
 10. Razrešitev starega vodstva ŠŠK-ja
 11. Predstavitve kandidatov za predsednika in ostale organe Šaleškega študentskega kluba
 12. Predstavitev kandidatov za svetnika Sveta ŠOLS
 13. Predstavitev kandidatov za svetnika Sveta Zveze ŠKIS
 14. Predlaganje volilne komisije
 15. Potrditev volilne komisije
 16. Tajne volitve za predsednika ŠŠK in člane Nadzorno disciplinske komisije
 17. Tajne volitve za svetnika Sveta ŠOLS in Sveta Zveze ŠKIS
 18. Predstavitev rezultatov volitev
 19. Potrditev novega predsednika in upravnega odbora Šaleškega študentskega kluba
 20. Razno

V skladu s statutom in pravilnikom o volitvah Šaleškega študentskega kluba se z dnem 14. 10. 2016 razpisujejo kandidacijski postopki za nove organe vodstva ŠŠK. Na skupščini bosta prav tako potekla volilna postopka za svetnika v svetu ŠOLS in svetnika v svetu Zveze ŠKIS s Strani Šaleškega študentskega kluba

Predsednik in drugi organi Šaleškega študentskega kluba

V skladu s statutom in pravilnikom o volitvah Šaleškega študentskega kluba se razpisuje kandidacijski postopek za naslednje organe:

– PREDSEDNIK ŠALEŠKEGA ŠTUDENTSKEGA KLUBA

Za mesto predsednika lahko kandidira oseba, ki je že vsaj dve (2) leti zaporedoma redni član ŠŠK-ja ali pa je že bil v preteklosti član upravnega odbora ŠŠK ali nadzorne komisije.

 Vloga za kandidaturo mora vsebovati:

 • Osebne podatke (ime, priimek, rojstne podatke, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, elektronski naslov, letnik in smer študij)
 • potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu
 • podpisano izjavo o kandidaturi
 • podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka
 • Seznam kandidatov za upravni odbor Šaleškega študentskega kluba (UO ne sme šteti manj kot sedem in ne več kot enajst članov, vključno s predsednikom. Predlagani člani upravnega odbora morajo izpolnjevati pogoje rednega članstva v Šaleškem študentskem klubu)

– NADZORNO-DISCIPLINSKA KOMISIJA  (3 člani)

(več v razpisu kandidature za vodilne organe ŠŠK

 

Več o podrobnejših pogojih za kandidaturo si je moč prebrati v uradnih razpisih kandidature, ki jih najdeš s klikom na zgornje gumbe.

Vse kandidature morajo biti oddane z ustreznim pripisom, s priporočeno pošto, najkasneje do 21. 10. 2016, naslovljene na sedež Šaleškega študentskega kluba

Kdo sta svetnika in kaj je njuna naloga?

Zveza ŠKIS

Svet Zveze ŠKIS predstavlja in zastopa interese članov Zveze in študentskih organizacij lokalnih skupnosti, kot je opredeljeno v 37. členu Temeljnega akta. Več o njenem delovanju preberi v poslovniku ali na spletni strani zveze.

Blaž Mošmondor

Blaž Mošmondor

Svetnik Zveze ŠKIS s strani ŠŠK za študijsko leto 2016/17

ŠOLS

Svet ŠOLS je najvišje predstavniško telo študentskih organizacij lokalnih skupnosti, ki v razmerju do drugih študentskih organizacij, države in drugih organizacij v Republiki Sloveniji ter v tujini zastopa interese študentskih organizacij lokalnih skupnosti. Več v poslovniku

Matic Korošec

Matic Korošec

Svetnik ŠOLS s strani ŠŠK za študijsko leto 2016/17

Vljudno vabljeni!

Vid Stropnik, 14. 10. 2016