VABILO NA IZREDNO SKUPŠČINO

Upravni odbor sklicuje izredno skupščino Šaleškega študentskega kluba, v soboto, 16. 4. 2016 ob 17h v prostorih Mladinskega centra Velenje na Efenkovi 61 v Velenju.

Upravni odbor Šaleškega študentskega kluba v skladu z statutom Šaleškega študentskega kluba sklicuje izredno skupščino Šaleškega študentskega kluba, ki bo v soboto, 16. 4. 2016 ob 17h v prostorih Mladinskega centra Velenje na Efenkovi 61 v Velenju.
Med drugim bo dnevni red obsegal tudi točke o vstopu v Zavod mariborski radio študent – Marš, predstavitvi novega pravilnika delovanja in sprememb v klubovem statutu.

Predlagan dnevni red:

 1. Predlaganje delovnega predsedstva
 2. Potrditev delovnega predsedstva
 3. Predlaganje dnevnega reda
 4. Potrditev dnevnega reda
 5. Poročilo nadzorne komisije
 6. Potrditev poročila nadzorne komisije
 7. Programsko poročilo Šaleškega študentskega kluba za koledarsko leto leto 2015
 8. Finančno poročilo Šaleškega študentskega kluba za koledarsko leto 2015
 9. Predstavitev Zavoda mariborski radio študent – Marš
 10. Predlaganje vstopa v Zavod mariborski radio študent – Marš kot soustanovitelj
 11. Potrditev vstopa v Zavod mariborski radio študent – Marš kot soustanovitelj
 12. Predstavitev novih pravilnikov delovanja Šaleškega študentskega kluba
 13. Potrditev novih pravilnikov delovanja Šaleškega študentskega kluba
 14. Predstavitev sprememb statuta Šaleškega študentskega kluba
 15. Potrditev sprememb statuta Šaleškega študentskega kluba
 16. Razno

Vljudno vabljeni!

Vid Stropnik, 26. 3. 2016