Kandidacijski postopek za člane sveta Zavoda eMCe plac

2 mesti klubovega pet-članskega sveta na voljo!

Na podlagi 24. člena statuta Zavoda eMCe plac, Zavoda mladine Šaleške doline, Šaleški študentski klub razpisuje kandidacijski postopek za člana (2 mesti) sveta Zavoda eMCe, ki bosta v pet-članskem svetu zavoda predstavljala uporabnike oz. zainteresirano javnost.

Postopek vloge kandidature:

Kandidati morajo prijavo z osebnimi podatki in opisanimi izkušnjami s pripisom “Ne odpiraj – kandidatura” na spodnji naslov. Kandidacijski rok poteka do 6. 5. 2016. Po preteku kandidacijskega postopka bo upravni odbor Šaleškega študentskega kluba na svoji naslednji redni seji s sklepom imenoval člane sveta zavoda.

Naslov za vlogo kandidature:

Šaleški študentski klub

Šaleška cesta 3

3320 Velenje

Janž Krofel, 20. 4. 2016