Letna skupščina in razpis kandidacijskih postopkov za volitve v organe kluba

Šaleški študentski klub razpisuje kandidacijske postopke v organe vodstva ŠŠK, svetnike v svetih Zveze ŠKIS in ŠOLS, ter nadzorno-disciplinske komisije kluba. Skupščina se bo zgodila v soboto, 23. 11. 2019 v prostorih mladinskega hotela Velenje ob 18.00. Ob volitvah lahko na skupščini pričakujete pregled delovanja v prihajajočem letu in razpravo o načrtih v prihodnosti.

RIBNO 2019

OTVORITEV POLETNIH ŠPORTNIH IGER

Koncert ob dnevu mladosti

Dan naše in vaše mladosti

29. Festival Dnevi mladih in kulture

SKLIC VOLILNE SKUPŠČINE 2019

Soočenje županskih kandidatov