Novo vodstvo na čelu kluba

Po 3 uspešnih mandatih se je na redni skupščini 4. 11. poslovil Janž Krofel, nadomestil ga je njegov podpredsednik v minulem mandatu, Blaž Mošmondor.

V petek, 4. 11. 2016 se je ob 18.00 zgodila redna letna skupščina Šaleškega študentskega kluba. Prisotni člani so prisluhnili vodji nadzorne komisije Alešu Juhartu in predsedniku Janžu Kroflu, ki sta predstavila delovanje kluba v mandatu 2015/16.

Janž Krofel

Janž Krofel

Predsednik ŠŠK v mandatu 2015/16

Mandat je bil s strani nadzorno-disciplinske komisije ocenjen za dobrega. Razlika letnih prilivov in odlivov je pod črto za naslednji mandat pustila cca. 23.000 € prihranka. Kot izstopajoči projekt mandata je predsednik Janž Krofel ocenil Escape Room v pekarni (zgodil se je v okviru 26. DMK), nekoliko šibkejše pa je, zaradi slabe udeležbe, za katero se delna krivda pripisuje terminskemu prekrivanju z ostalimi velikimi študentskimi projekti po Sloveniji, blo taborjenje v Ribnem.

Janž Krofel je pod točko RAZNO v dnevnem redu za častne člane ŠŠK predlagal Jana Skoka (za delo v klubu v času študentskega staža in kasneje kot člana nadzorno-disciplinske komisije ŠŠK), Leno Ocepek (za dolgoletno sodelovanje s klubom, delovanje v klubu in zavodu eMCe plac) in Žiga Kočevarja (nekdanjega predsednika, podpredsednika in člana UO ŠŠK, ki častnega članstva po mandatu ni prejel zaradi nadalnjega sodelovanja v klubu kot redni član), po statutu ŠŠK pa je tudi sam bil predlagan za častnega člana kluba. Vsi štirje so častno članstvo od navzočih soglasno prejeli.

Na dnevnem redu redne letne skupščine so bile tudi volitve novega vodstva študentskega kluba. Sprememb kandidatur, objavljenih v skladu s statutom ni bilo. Rezultati v nadaljevanju:

Za novega predsednika je s 16 glasovi ZA bil izvojen Blaž Mošmondor. Klubu se je pridružil v dijaških letih in je odsihmal odslužil mandate predsednika dijaške sekcije ŠŠK, svetnika v svetu Zveze ŠKIS s strani ŠŠK, v minulem mandatu pa je pod predsednikom Kroflom v UO deloval tudi kot podpredsednik.

V projektnem načrtu za prihajajoči mandat je posebej izpostavil vrnitev Akademskega plesa, prav tako pa obljublja, da bo ostal zvest tradicionalnim projektom in se le-te, kot so Dnevi mladih in Kulture, ŠŠK ‘pejn žur, smučanje v Nassfeldu itd., trudil še izboljšati.

Pri sestavi UO je poklon namenil dijaškemu organiziranju pri študentskem klubu, saj je velika večina predlaganih članov v klubu delovalo že v upravnih odborih dijaških sekcij minulih let (med njimi tudi nova člana, nekdanja predsednika Urša Verdev in Amadej Šuperger). Mesto podpredsednika prevzema dolgoletni član Vid Hrovat.

Blaž Mošmondor

Blaž Mošmondor

Predsednik ŠŠK za mandat 2016/17

Prav tako je bilo mesto svetnika s strani ŠŠK v svetu Zveze ŠKIS in ŠOLS oddano soglasno. Funkciji, ki sta jih v lanskem mandatu opravljala Blaž Mošmondor in Matic Korošec je prevzel Vid Stropnik, prav tako novi član UO in vodja PR in marketinške usmeritve kluba.

Soglasno so bili določeni tudi člani nadzorno-disciplinske komisije. Funkcijo Aleša Juharta v odhodu je prevzel Janž Krofel, Žiga Mrak in Jan Skok pa sta članstvo iz minulega mandata podaljšala še za eno leto.

Vid Stropnik

Vid Stropnik

Svetnik v svetu Zveze ŠKIS in ŠOLS s strani ŠŠK za mandat 2016/17
1
2
3
1

Janž Krofel; Predsednik, nadzornik, častni član, iLepotec

2

Sveže razbremenjeni predsednik ŠŠK, Janž Krofel

3

Novi predsednik ŠŠK, Blaž Mošmondor

Ekipa ŠŠK, sorodne organizacije in zunanji sodelavci se Janžu zahvaljujemo za 3 leta vodenja, vse lekcije, mentorstvo in prijateljstvo. Upamo, da bo pri delu v nadzorno-disciplinski komisiji popolnoma in brezkompromisno natančen     …ravno prav natančen in mu želimo veliko uspeha. Nova ekipa obljublja, da se bo trudila klub “furat” vsaj tako dobro, kot ga je sam.

ŠŠK. Novim zmagam naproti.

Vid Stropnik, 7. 11. 2016